Portfolio Categories: Strony www.

Newsletter do użytkowników portalu zakupów grupowych sweetdeal.pl wykonany z okazji wydania Menu Najlepszych Lokali w Mieście.

Zlecenie obejmowało zaprojektowanie i zakodowanie newslettera skierowanego do koszalińskich użytkowników portalu SweetDeal (Media Regionalne, obecnie grupa wydawnicza Polskapresse). Dzięki niemu można było zaprezentować publikację Menu Najlepszych Lokali w Mieście oraz zachęcić użytkowników do ściągnięcia wersji elektronicznej wydawnictwa w plikach PDF.